Türkmenistanyň Prezidentine Koreýa Halk-Demokratik Respublikasynyň Ýokary Halk Ýygnagynyň Prezidiumynyň Başlygyndan | TDH
Prezidentiň poçtasy

Türkmenistanyň Prezidentine Koreýa Halk-Demokratik Respublikasynyň Ýokary Halk Ýygnagynyň Prezidiumynyň Başlygyndan

опубликованно 24.02.2017 // 950 - просмотров
 

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňiz!

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanmagyňyz mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy kabul ediň.

Pursatdan peýdalanyp, Koreýa Halk-Demokratik Respublikasynyň hem-de Türkmenistanyň arasyndaky däbe öwrülen dostlukly gatnaşyklaryň we hyzmatdaşlygyň halklarymyzyň umumy bähbitlerine laýyklykda has-da berkejekdigine we ösdüriljekdigine ynanýaryn hem-de ýurdy ösdürmäge gönükdirilen işiňizde Size üstünlikleri tüýs ýürekden arzuw edýärin.

Kim En Nam,
Koreýa Halk-Demokratik Respublikasynyň
Ýokary Halk Ýygnagynyň Prezidiumynyň Başlygy

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter