23-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärler bilen saýlawçylaryň nobadaky duşuşyklary geçiriler | TDH
Saýlawlar - 2017

23-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärler bilen saýlawçylaryň nobadaky duşuşyklary geçiriler

опубликованно 20.01.2017 // 991 - просмотров
 

2017-nji ýylyň 23-nji ýanwarynda saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärler bilen duşuşyklary geçiriler.

Merkezi saýlaw toparynda habar berlişi ýaly, Jumanazar Annaýew bilen duşuşyk Marynyň M.Kemine adyndaky döwlet drama teatrynda, Bekmyrat Atalyýew bilen duşuşyk Lebap welaýatynyň S.Seýdi adyndaky döwlet drama teatrynda, Ramazan Durdyýew bilen duşuşyk Daşoguz welaýatynyň N.Andalyp adyndaky döwlet drama teatrynda, Meretdurdy Gurbanow bilen duşuşyk Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň Medeniýet öýünde, Serdar Jelilow bilen duşuşyk Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasynyň Medeniýet öýünde bolar.

Duşuşyklar sagat 10-da başlanýar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter