Birža täzelikleri 15-nji Ýanwar | TDH
Ykdysadyýet

Birža täzelikleri 15-nji Ýanwar

опубликованно 15.01.2017 // 1006 - просмотров
 

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Beýik Britaniýadan we Şweýsariýadan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awiokerosini, awtobenzini we gidroarassalanan dizel ýangyjyny satyn aldylar. Bulardan başga-da Russiýadan, Hytaýdan, Türkiýeden, Owganystandan gelen işewürlere daşary ýurt walýutasyna azyklyk bugdaý, nah ýüplük, pagta-süýümi, pagta galyndylary ýerlenldi. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 42 million 514 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Russiýanyň işewür toparlarynyň wekilleri jemi 1 million 290 müň manatlygagolaý bolan nah ýüplügi satyn aldylar.

Içerki bazarda ýurdumyzyň telekeçileri 1 million manatlyk azyklyk bugdaý, nebit bitumyny satyn aldylar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter