Resmi habarlar 13-nji Ýanwar | TDH
Resminamalar

Resmi habarlar 13-nji Ýanwar

опубликованно 13.01.2017 // 1016 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, “Türkmenawtoýollary” döwlet konserniniň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek “Türkmenawtoýollary” döwlet konserniniň başlygynyň orunbasary Dörtguly Gurbannepesowyň üstüne ýüklenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Türkmenistanyň demir ýol ulaglary ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek Türkmenistanyň demir ýol ulaglary ministriniň orunbasary Derýaguly Mäminowiç Bäşimowyň üstüne ýüklenildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter