Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa | TDH
Prezidentiň poçtasy

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

опубликованно 20.12.2016 // 985 - просмотров
 

Biziň ýurtlarymzyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary, hoşniýetli özara düşünişmegi hem-de sazlaşykly aragatnaşyklary ösdürmek maksady bilen, men jenap Majibur Rahman Bhuýany Bangladeş Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine belledim.

Jenap Majibur Rahman Bhuýanyň şahsy häsiýetleri onuň möhüm wezipe-borçlaryny özüne bildirilen ynama mynasyp derejede ýerine ýetirjekdigine ynam döredýär.

Şunuň bilen baglylykda, onuň biziň adymyzdan aýtjak ähli zatlaryna doly ynanmagyňyzy haýyş edýärin.

Siziň dostuňyz,
Abdul Hamid,
Bangladeş Halk Respublikasynyň Prezidenti

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter