Resmi habarlar 18-nji Noýabr | TDH
Resminamalar

Resmi habarlar 18-nji Noýabr

опубликованно 18.11.2016 // 1075 - просмотров
 

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň senagatynda innowasion esasda elektron pudagy döretmek we ösdürmek, şeýle hem Türkmenistanda dürli görnüşli elektron enjamlary öndürýän kärhanalary döretmegiň Döwlet maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Senagat ministrligine elektrik energiýasynyň sarp edilişini hasaba alyjy elektron abzallary öndürýän önümçilik we barlaghana enjamlar toplumlaryny hem-de elektron abzallaryň şaýlaryny satyn almak, olary gurnamak hem-de işe goýberiş-sazlaýyş işlerini ýerine ýetirmek barada “Gap Inşaat Ýatirim ve Diş Ticaret A.Ş” türk kompaniýasy bilen şertnamany öz serişdeleriniň hasabyna baglaşmaga ygtyýar berildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter