Resmi habar 2-nji Noýabr | TDH
Resminamalar

Resmi habar 2-nji Noýabr

опубликованно 02.11.2016 // 1284 - просмотров
 

“Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda:

ýustisiýanyň uly geňeşçisi Kakamyrat Allakulyýew Türkmenistanyň baş prokurorynyň orunbasary wezipesine bellenildi;

1-nji derejeli ýurist Halmurat Parhatowiç Kurbanow Aşgabat şäheriniň prokurorynyň orunbasary wezipesine bellenilip, ol Mary welaýatynyň Mary şäheriniň prokurory wezipesinden boşadyldy;

1-nji derejeli ýurist Allanazar Ataýewiç Nyýazlyýew Ahal welaýatynyň prokurorynyň orunbasary wezipesine bellenilip, ol Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;

1-nji derejeli ýurist Batyr Orazmuhammedowiç Myradow Balkan welaýatynyň prokurorynyň orunbasary wezipesine bellenilip, ol Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň prokurory wezipesinden boşadyldy;

1-nji derejeli ýurist Serdar Gurbangulyýewiç Mälikgulyýew Daşoguz welaýatynyň prokurorynyň orunbasary wezipesine bellenilip, ol Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;

ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Muhammetoraz Kakalyýewiç Gurbanow Lebap welaýatynyň prokurorynyň orunbasary wezipesine bellenilip, ol Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;

1-nji derejeli ýurist Şöhrat Umirowiç Klyçew Mary welaýatynyň prokurorynyň orunbasary wezipesine bellenilip, ol Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;

1-nji derejeli ýurist Garýagdy Zülpiýewiç Jumalyýew Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň prokurory wezipesine bellenilip, ol Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;

1-nji derejeli ýurist Begmyrat Nurýagdyýewiç Garryýew Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň prokurory wezipesine bellenilip, ol Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Awaza etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;

1-nji derejeli ýurist Rahym Akmyradowiç Akmyradow Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň prokurory wezipesine bellenilip, ol Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;

1-nji derejeli ýurist Röwşen Ýazmyradowiç Gylyçmämmedow Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň prokurory wezipesine bellenilip, ol Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;

1-nji derejeli ýurist Myrat Bäşimowiç Myradow Mary welaýatynyň Mary şäheriniň prokurory wezipesine bellenilip, ol Lebap welaýatynyň Garabekewül etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;

2-nji derejeli ýurist Atajan Meredowiç Hydyrow Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Awaza etrabynyň prokurory wezipesine;

1-nji derejeli ýurist Yhtyýar Baýramowiç Ýagmyrow Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň prokurory wezipesine;

2-nji derejeli ýurist Serdar Gurbanow Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynyň prokurory wezipesine;

2-nji derejeli ýurist Nejep Mämmetamanowiç Taýlyýew Lebap welaýatynyň Garabekewül etrabynyň prokurory wezipesine;

2-nji derejeli ýurist Nagmatnur Kakamyradowiç Kakabaýew Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň prokurory wezipesine;

2-nji derejeli ýurist Toýly Allanazarowiç Rozyýew Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi.

 
 

Copyright 2012-2019 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter