Resmi habar 2-nji Sentýabr | TDH
Resminamalar

Resmi habar 2-nji Sentýabr

 

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi.

Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny göwnejaý ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň Aragatnaşyk minitsri Öwezow Baýramgeldi Orazgeldiýewiçe berk käýinç yglan edildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter