Birža täzelikleri | TDH
Ykdysadyýet

Birža täzelikleri

 

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 59-sy hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna ABŞ-nyň, Beýik Britaniýanyň, Gonkongyň, Owganystanyň we beýleki ýurtlaryň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini satyn aldylar. «Türkmengaz» döwlet konserninde öndürilen ýokary dykyzlykdaky polietilen we polipropilen şweýsariýaly we owganystanly telekeçileriň geleşikleriniň esasyny düzdi.

Mundan başga-da, Russiýanyň, Türkiýäniň, Özbegistanyň, Gyrgyzystanyň telekeçileri daşary ýurt puluna reňksiz aýnany, dürli dokma önümlerini, bir gezek ulanylýan gorag örtüklerini, nah ýüplügi satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 14 million 523 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine BAE-niň, Türkiýäniň, Ermenistanyň işewürler toparlarynyň wekilleri jemi bahasy 6 million 444 müň manatlyga golaý bir gezek ulanylýan gorag örtüklerini we nah ýüplügi satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasy 16 million 790 müň manatlykdan gowrak «Türkmengaz» döwlet konserninde öndürilen ýokary dykyzlykdaky polietileni we polipropileni, şeýle hem pagta süýümini satyn aldylar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter