Birža täzelikleri | TDH
Ykdysadyýet

Birža täzelikleri

 

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 42-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Russiýa Federasiýasyndan, Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen nebit koksuny, binýatlyk ýagy, awtoulag benzinini satyn aldylar. Ýokary dykyzlykdaky polietilen we tehniki kükürt («Türkmengaz» DK) Russiýadan, Özbegistandan we Owganystandan gelen täjirleriň, plastik gaplar bolsa BAE-niň işewürler toparlarynyň wekilleriniň söwdasy boldy.

Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna buýan köküniň ergini, nah ýüplük, mebel pamygy we haly önümleri ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Russiýa, ABŞ, BAE, Türkiýe, Serbiýa, Estoniýa, Gyrgyzystan. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 65 million 141 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Beýik Britaniýadan, BAE-den, Gonkongdan, Gazagystandan gelen işewürler toparlarynyň wekilleri jemi bahasy 4 million manada golaý bolan nah ýüplügi satyn aldylar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter