Resmi habar | TDH
Syýasat habarlary

Resmi habar

опубликованно 21.02.2020 // 584 - просмотров
 

«Türkmenistanda wezipeli adamlary we döwlet gullukçylaryny wezipä bellemegiň hem-de wezipeden boşatmagyň tertibini kämilleşdirmek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 21-nji iýunynda çykaran 374-nji Permanyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama bilen:

Baýmyrat Ilmyradowiç Annamämmedow — senagat we gurluşyk önümçiligi ministriniň orunbasary,

Mergen Aýmuhammedowiç Orazow — senagat we gurluşyk önümçiligi ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter