Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanlary | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanlary

 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany G.A.Myradow hakynda

Goçmyrat Aşyrmuhammedowiç Myradowy, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 7-nji fewraly.

* * *

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany B.A.Bazarow hakynda

Batyr Aganazarowiç Bazarowy, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministri wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 7-nji fewraly.

* * *

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany D.B.Durdylyýew hakynda

Durdyly Baýlyýewiç Durdylyýewi Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy wezipesine belläp, ony Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 7-nji fewraly.

* * *

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany S.N.Selimow hakynda

Soýençnazar Nurnazarowiç Selimowy Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministri wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 7-nji fewraly.

* * *

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany T.Ç.Dürhanow hakynda

Tahyrberdi Çaryberdiýewiç Dürhanowy Türkmenistanyň senagat we kommunikasiýa ministri wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 7-nji fewraly.

* * *

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany O.A.Işangulyýewa hakynda

Ogulhajat Amanmyradowna Işangulyýewany «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň başlygy wezipesine belläp, ony Türkmenistanyň dokma senagaty ministriniň orunbasary wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 7-nji fewraly.

* * *

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany G.M.Baýgeldiýew hakynda

Güýçgeldi Myradowiç Baýgeldiýewi «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy wezipesine belläp, ony «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 7-nji fewraly.

* * *

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany G.Baýjanow hakynda

Güýzgeldi Baýjanowy Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesine bellemeli.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 7-nji fewraly.

* * *

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Ý.Gurbanow hakynda

Ýazmuhammet Gurbanowy Ahal welaýatynyň häkimi wezipesine bellemeli.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 7-nji fewraly.

* * *

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Ý.Gylyjow hakynda

Ýaztagan Gylyjowy Aşgabat şäheriniň häkimi wezipesine belläp, ony Balkan welaýatynyň häkimi wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 7-nji fewraly.

* * *

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany T.R.Atahallyýew hakynda

Taňryguly Rejepgulyýewiç Atahallyýewi Balkan welaýatynyň häkimi wezipesine belläp, ony Lebap welaýatynyň häkimi wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 7-nji fewraly.

* * *

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Ş.A.Amangeldiýew hakynda

Şöhrat Annagurbanowiç Amangeldiýewi Lebap welaýatynyň häkimi wezipesine bellemeli.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 7-nji fewraly.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter