Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Ç.K.Amanow hakynda | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Ç.K.Amanow hakynda

опубликованно 30.01.2020 // 535 - просмотров
 

Çarymyrat Kakalyýewiç Amanowy Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary wezipelerine bellemeli.

Türkmenistanyň Prezidenti,
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 30-njy ýanwary.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter