Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Ý.Ý.Berdiýewi harby atda peseltmek hakynda | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Ý.Ý.Berdiýewi harby atda peseltmek hakynda

 

Wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministri Ýaýlym Ýagmyrowiç Berdiýewiň general-polkownik harby adyny general-maýor harby adyna çenli peseltmeli.

Türkmenistanyň Prezidenti,
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň
Belent Serkerdebaşysy
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 22-nji ýanwary.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter