Resmi habarlar | TDH
Syýasat habarlary

Resmi habarlar

опубликованно 20.01.2020 // 477 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Rahym Nurgeldiýewiç Gandymow Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Bäşimow Nepes Kadyrgulyýewiç işde goýberen kemçilikleri we özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Berdimyrat Amanow «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Iskenow Gurbanmämmet Amanowiç işde goýberen kemçilikleri we özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygynyň buraw işleri boýunça orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Merdan Tejimowiç Rozyýew «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygynyň buraw işleri boýunça orunbasary wezipesine bellenildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter