Türkmenistanyň Mejlisiniň karary Türkmenistanyň 2018-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi hakynda | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Mejlisiniň karary Türkmenistanyň 2018-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi hakynda

опубликованно 30.11.2019 // 449 - просмотров
 

Türkmenistanyň Mejlisi karar edýär:

Türkmenistanyň 2018-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň girdejiler boýunça 85 963 595,0 müň manat we çykdajylar boýunça 85 670 944,0 müň manat möçberinde ýerine ýetirilendigini tassyklamaly.

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy
G.Mämmedowa

Aşgabat şäheri.
2019-njy ýylyň 30-njy noýabry.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter