Teatr afişasy: premýeralar we iň gowy spektakllar | TDH
Medeniýet

Teatr afişasy: premýeralar we iň gowy spektakllar

опубликованно 29.11.2019 // 414 - просмотров
 

Türkmenistanyň Baş drama teatrynda 30-njy noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy» kitaby esasynda döredilen «Dutaryň owazy» atly täze spektakl görkeziler. 1-nji dekabrda tomaşaçylara «Ependi ýa-da gülkünç goňşy» atly oýun teklip ediler. Spektakllar sagat 19-da başlanýar.

Magtymguly adyndaky Milli sazly-drama teatry 30-njy noýabrda «Sawçy we sallahlar», 1-nji dekabrda bolsa, «Etme oglan sen oýun» spektakllaryna çagyrýar. Spektakllar sagat 19-da başlanýar.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky Milli drama teatrynda 30-njy noýabrda «Amanat giýew», 1-nji dekabrda bolsa, «Toý» oýunlary görkeziler. Spektakllar sagat 19-da başlanýar.

Türkmenistanyň Döwlet gurjak teatry ýaşajyk tomaşaçylary 30-njy noýabrda «Şadyýan sazandalar» (12:00) we «Söýgi bizi halas eder» (19:00), 1-nji dekabrda bolsa, döwlet Baştutanynyň «Türkmenistan –Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi», «Enä tagzym – mukaddesilge tagzym» we «Türkmen alabaýy» eserleri esasynda döredilen «Baky rowaýatlar» oýnuna çagyrýar. Spektakl sagat 12-de başlanýar. Sagat 19-da bolsa «Arşyn mal alan» oýny görkeziler.

Mollanepes adyndaky Talyplar teatrynda 30-njy noýabrda«Ýediň enesi», 1-nji dekabrda bolsa, «Çynymy aýtsam» spektakllary görkeziler. Oýunlar sagat 19-da başlanýar.

Wideoşekilli afişanyň salgysy: wideo

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter