«Media-Türkmen» Habarlar agentligi bilen RF DIM-niň «Международная жизнь» («Halkara durmyşy») žurnalynyň arasynda hyzmatdaşlyk barada Ähtnama gol çekildi | TDH
Jemgyýet

«Media-Türkmen» Habarlar agentligi bilen RF DIM-niň «Международная жизнь» («Halkara durmyşy») žurnalynyň arasynda hyzmatdaşlyk barada Ähtnama gol çekildi

опубликованно 12.11.2019 // 382 - просмотров
 

«Media-Türkmen» Habarlar agentligi bilen Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň «Международная жизнь» («Halkara durmyşy») žurnalynyň arasynda täzelik habarlaryny alyşmak barada Ähtnama gol çekildi.

Habarlar ulgamynda özara hereketden başga-da, taraplar ýaş žurnalistleri okatmak maksatnamalary babatda hyzmatdaşlygyň meselelerine garamagy we ugurdaş çäreleri bilelikde guramak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşmagy göz öňünde tutýarlar.

RF-niň daşary işler ministri Sergeý Lawrow žurnalyň Geňeşiniň başlygy, Armen Oganesýan baş redaktorydyr.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter