Resmi habar | TDH
Syýasat habarlary

Resmi habar

опубликованно 15.10.2019 // 652 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklary has-da ösdürmek, türkmen we koreý işewürleriniň arasynda özara peýdaly gatnaşyklary ýola goýmaga ýardam bermek maksady bilen, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Edaranyň ýanyndaky “Türkmen-koreý” işewürler geňeşiniň türkmen bölegini degişli düzümde döretmek baradaky teklibi makullanyldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter