Tükmen-bahreýn hökümetara toparynyň düzümi tassyklanyldy | TDH
Syýasat habarlary

Tükmen-bahreýn hökümetara toparynyň düzümi tassyklanyldy

опубликованно 21.07.2019 // 577 - просмотров
 

Türkmenistan bilen Bahreýn Patyşalygynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Ykdysady, söwda, ylmy we tehniki hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-bahreýn toparynyň Türkmen bölegi döredildi hem-de onuň düzümi tassyklanyldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter