Birža täzelikleri | TDH
Ykdysadyýet

Birža täzelikleri

опубликованно 13.07.2019 // 336 - просмотров
 

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 148-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Russiýadan, Beýik Britaniýadan, Şweýsariýadan, Singapurdan, Owganystandan, Gruziýadan, Özbegistandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen polipropileni, göni usulda arassalanylan benzini, uçar, tehniki we yşyklandyryş kerosinini satyn aldylar. Şeýle hem Şweýsariýadan we Singapurdan gelen işewürler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen göni usulda arassalanan benzini satyn aldylar. “Türkmengaz” döwlet konserninde öndürilen tehniki kükürt we kükürtden arassalanylan dizel ýangyjy RF-niň, Beýik Britaniýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Rumyniýanyň, Wengriýanyň, Owganystanyň, Gyrgyzystanyň, Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleriniň geleşikleriniň esasyny düzdi.

Bulardan başga-da, Russiýa, BAE, Türkiýe Respublikasy, Şweýsariýa, Serbiýa, Estoniýa, Gonkong, Özbegistan döwletlerinden gelen telekeçilere daşary ýurt puluna reňksiz list aýna, nah ýüplük, mebel pamygy, buýan köküniň ergini we pagta süýümi ýerlenildi. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 81 million 873 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Gonkongdan gelen işewürler bahasy 7 million 978 müň manatlykdan gowrak nah ýüplügi satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasy 46 million 339 müň manatlykdan gowrak Gyýanlynyň polimer zawodynyň ýokary dykyzlykly polietileni hem-de pagta süýümini satyn aldylar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter