Resmi habarlar | TDH
Syýasat habarlary

Resmi habarlar

опубликованно 14.07.2019 // 604 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Myrat Hydyrmämedowiç Aradow Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynyň baş ýolbaşçysy wezipesine bellenildi.

* * *

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Täçmämmet Amangulyýew Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynyň baş ýolbaşçysy wezipesine bellenildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter