Resmi habarlar | TDH
Syýasat habarlary

Resmi habarlar

опубликованно 03.07.2019 // 1270 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Işanguly Bakyýew Türkmen döwlet maliýe institutynyň okuw işleri boýunça prorektory wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Jumageldi Muhammedowiç Akgaýew Türkmen döwlet maliýe institutynyň okuw işleri boýunça prorektory wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Omargeldi Myradow Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň okuw işleri boýunça prorektory wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Halnazar Gurbanowiç Kakajykow Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň okuw işleri boýunça prorektory wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Orazbagt Nurýagdyýewna Hudaýberenowa Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň ylmy işler boýunça prorektory wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Maksat Begençewiç Çaryýew Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň ylmy işler boýunça prorektory wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Kerim Annabaýramowiç Kertiýew Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň ylmy işler boýunça prorektory wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Nurmuhammet Gurbanowiç Şihlyýew Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň ylmy işler boýunça prorektory wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Myrat Begliýew pensiýa gitmegi sebäpli Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň okuw işleri boýunça prorektory wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Göwher Babajanowna Akmyradowa Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň okuw işleri boýunça prorektory wezipesine bellenildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter