Birža täzelikleri | TDH
Ykdysadyýet

Birža täzelikleri

опубликованно 29.06.2019 // 350 - просмотров
 

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 163-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan, Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Gazagystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen polipropileni, awtoulag benzinini, dizel ýangyjyny, şeýle hem «Türkmengaz» döwlet konserninde öndürilen EKO-93 kysymly awtoulag benzinini satyn aldylar. Mundan başda-da, Russiýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Azerbaýjandan, Gyrgysystandan gelen işewürlere reňksiz list aýna, nah ýüplük, regenirlenen süýüm ýerlenildi. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 89 million 198 müň dollaryna barabar boldy.

Manat serişdesine Russiýa Federasiýasynyň, Beýik Britaniýanyň, BAE-niň, Gonkongyň, Gazagystanyň işewür toparlary tarapyndan jemi bahasy 10 million 562 müň manada barabar bolan nah mata we ýüplük satyn alyndy.

Içerki bazar üçin ýurdumyzyň telekeçileri jemi bahasy 10 million 732 müň manatlyk ýokary dykyzlykly polietileni, aglomerat polietilenini hem-de aglomerat polipropilenini satyn aldylar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter