Nowruz baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gutlag haty gelip gowuşdy | TDH
Syýasat habarlary

Nowruz baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gutlag haty gelip gowuşdy

опубликованно 26.03.2019 // 598 - просмотров
 

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç,

Gruziýanyň halkynyň adyndan hem-de öz adymdan Sizi Halkara Nowruz baýramy bilen gutlaýaryn!

Bu şanly günde Size hem-de Türkmenistanyň dostlukly halkyna uly bagt, abadançylyk we rowaçlyk arzuw edýärin.

Hormatlamak bilen,
Salome ZURABIŞWILI,
Gruziýanyň Prezidenti.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter