Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Polkownik Ş.A.Durdyýewe general-maýor harby adyny dakmak hakynda | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Polkownik Ş.A.Durdyýewe general-maýor harby adyny dakmak hakynda

опубликованно 25.01.2019 // 793 - просмотров
 

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 15-nji bendine laýyklykda, karar edýärin:

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň başlygy — Serhet goşunlarynyň serkerdebaşysy, polkownik Şadurdy Amanmuhammedowiç Durdyýewe general-maýor harby adyny dakmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti,
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter