Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany 3-nji hünär derejeli G.Hallyýewe 2-nji hünär derejesini bermek hakynda | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany 3-nji hünär derejeli G.Hallyýewe 2-nji hünär derejesini bermek hakynda

опубликованно 25.01.2019 // 735 - просмотров
 

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 15-nji bendine laýyklykda, karar edýärin:

Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň başlygy, 3-nji hünär derejeli Gylyçmyrat Hallyýewe 2-nji hünär derejesini bermeli.

Türkmenistanyň Prezidenti,
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter