Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY NAZAROW T. hakynda | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY NAZAROW T. hakynda

опубликованно 07.01.2019 // 599 - просмотров
 

Nazarow Töregylyjy, işde goýberen kemçilikleri üçin, Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň häkimi wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2019-njy ýylyň 7-nji ýanwary.

 
 

Copyright 2012-2019 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter