Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary

опубликованно 06.01.2019 // 971 - просмотров
 

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň we welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň hem-de Geňeşleriň agzalarynyň ýerine saýlawlary bellemek hakynda

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 4-nji we 85-nji maddalaryna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisi k a r a r e d ý ä r :

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň we welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň hem-de Geňeşleriň agzalarynyň ýerine saýlawlary 2019-njy ýylyň 31-nji martyna, ýekşenbe gününe bellemeli.

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy
G.Mämmedowa

Aşgabat şäheri. 2019-njy ýylyň 5-nji ýanwary.
№ 116-VI.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter