Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gutlag hatlary gelip gowuşdy | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gutlag hatlary gelip gowuşdy

опубликованно 06.01.2019 // 703 - просмотров
 

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Roždestwonyň şatlykly hem-de Täze ýylyň bagtly bolmagyny arzuw edýärin.

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti
Donald Tramp maşgala agzalary bilen.

***

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňiz!

Geçen ýylda Koreýa Respublikasyna beren goldawyňyz üçin Size hoşallyk bildirýärin, bu goldaw Koreýa ýarym adasynda parahatçylyk ugrundaky tagallalarymyzyň uly çeşmesine öwrüldi.

Biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň täze ýylda hem pugtalandyryljakdygyna ynanýaryn.

Ählumumy rowaçlyk şertlerinde ýaşamak arzuwynyň bilelikde amala aşyrylmagyna umyt edýärin.

Täze ýylda Siz bilen duşuşmak mümkinçiligine umyt edýärin.

Size we Siziň maşgalaňyza berk jan saglyk we bagt arzuw edýärin.

Mun Çže In,
Koreýa Respublikasynyň Prezidenti.

***

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňiz,

Täze ýylyňyz gutly bolsun!

Kolinda Grabar-Kitarowiç,
Horwatiýa Respublikasynyň Prezidenti.

***

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňiz!

Roždestwo hem-de Täze ýylda iň gowy arzuwlar bilen!

Anri,
Lýuksemburgyň Beýik Gersogy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter