Resmi habar | TDH
Syýasat habarlary

Resmi habar

опубликованно 05.01.2019 // 853 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Gurbansoltan Amanowa Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 4-nji we 85-nji maddalaryna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisi Karar kabul etdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň we welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň hem-de Geňeşleriň agzalarynyň ýerine saýlawlary 2019-njy ýylyň 31-nji martynda, ýekşenbe güni geçirmek bellenildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter