Daşary ýurtly kärdeşleri Türkmenistanyň Prezidentini Täze - 2019-njy ýyl bilen gutlaýarlar | TDH
Syýasat habarlary

Daşary ýurtly kärdeşleri Türkmenistanyň Prezidentini Täze - 2019-njy ýyl bilen gutlaýarlar

опубликованно 04.01.2019 // 710 - просмотров
 

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňiz!

Gelip ýeten Täze ýyl maňa Size we Siziň ýurduňyza parahatçylyk, gülläp ösüş we bagt baradaky arzuwlarymy ibermek üçin ýakymly mümkinçilik döredýär.

Serjio Mattarella,
Italiýa Respublikasynyň Prezidenti.

* * *

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!

Sizi Täze, 2019-njy ýyl bilen gutlaýaryn.

Geçen ýylda Belarus Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk netijeli häsiýete eýe boldy.

Iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň ýokary derejesiniň belarus we türkmen halklarynyň bähbidine ýola goýulýan gatnaşyklary hemmetaraplaýyn ösdürmek üçin pugta binýat boljakdygyna berk ynanýaryn.

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç, Size berk jan saglyk, bagt, ähli meýilnamalaryňyzy we başlangyçlaryňyzy durmuşa geçirmekde üstünlik, Türkmenistanyň halkyna bolsa parahatçylyk hem-de rowaçlyk arzuw edýärin.

Hormatlamak bilen,
Aleksandr Lukaşenko,
Belarus Respublikasynyň Prezidenti

* * *

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňiz!

Sizi Täze ýyl bilen gutlaýaryn.

Hormatlamak bilen,
Pýotr Poroşenko,
Ukrainanyň Prezidenti

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter