Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY Ş.D.Jumaýew hakynda | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY Ş.D.Jumaýew hakynda

опубликованно 20.12.2018 // 866 - просмотров
 

Şöhrat Durdykulyýewiç Jumaýewi, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Rumyniýadaky (Buharest şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hem-de Türkmenistanyň Horwatiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipelerinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2018-nji ýylyň 20-nji dekabry.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter