Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Durdymyradow K.H. hakynda | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Durdymyradow K.H. hakynda

опубликованно 14.12.2018 // 971 - просмотров
 

Durdymyradow Kerim Hajyýewiçi, işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2018-nji ýylyň 14-nji dekabry.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter