Çarwadarlaryň oýunlary: ýygyndymyzyň gazananlarynda ýene-de 5 medal artdy | TDH
Sport

Çarwadarlaryň oýunlary: ýygyndymyzyň gazananlarynda ýene-de 5 medal artdy

опубликованно 05.09.2018 // 997 - просмотров
 

Şu gün Gyrgyzystanda geçirilýän Çarwadarlaryň III Bütindünýä oýunlarynda türkmen türgenleri gazananlarynyň üstüni ýene-de 5 medal bilen artdyrdylar. “Gyrgyz göreşi” boýunça ýaryşlarda türgenlerimize üstünlik ýar boldy.

66 kilograma çenli agram derejesinde Medet Hallygurbanow ikinji orny eýeledi.

Sportuň şu görnüşinde ildeşlerimiziň gazananlarynyň hasabynda bürünç medallaryň 4-si bar: olary Agajan Hallygurbanow (60 kg. çenli), Jangeldi Medow (74 kg. çenli), Arslan Hojaberdiýew (84 kg. çenli) we Wepa Orazmyradow (96 kg.çenli) gazandylar.

Häzirki wagta çenli Türkmenistanyň ýygyndy toparynda 22 medal, şol sanda iň ýokary gymmatlykly medallaryň 8-si bar. Bu netijeler ýaryşlaryň bary-ýogy dört gününde gazanyldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter