Birža täzelikleri 22-nji Mart | TDH
Ykdysadyýet

Birža täzelikleri 22-nji Mart

опубликованно 22.03.2015 // 895 - просмотров
 

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 37-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirliklerinden we Yrakdan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen binýatlyk ýagy we awtobenzini satyn aldylar. Bulardan başga-da, BAE-den gelen işewürler “B” kysymly karbamidi (“Türkmenhimiýa” DK) satyn aldylar. Daşary ýurt puluna bolsa arassalanan pagta ýagy, nah ýüplük we mata, pagta süýümi satyldy. Satyn alan ýurtlur: Russiýa, Beýik Britaniýa, BAE, Şweýsariýa, Türkiýe, Singapur, Beliz, Gyrgyzystan, Özbegistan, Täjigistan, Wirgin adalary. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 66 million 182 müň dollaryndan gowrak boldy.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin umumy bahasy 262 müň manatdan gowrak bolan azyklyk dänäni we polimer külkesini (TNGIZT) satyn aldylar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter