Birža täzelikleri 3-nji Maý | TDH
Ykdysadyýet

Birža täzelikleri 3-nji Maý

опубликованно 03.05.2015 // 1020 - просмотров
 

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 39-sy hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Şweýsariýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen az kükürtli ýakylýan mazudy, awtobenzini, uçar kerosinini, gyzdyrylan nebit koksyny satyn aldylar. BAE-den gelen işewürler Seýdiniň nebiti gaýdan işleýän zawodynda öndürilen göni arassalanan benzini satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt walýutasyna arassalanan pagta ýagy, nah ýüplügi, saryja goýunlarynyň ýüňi, pagta süýümi, pagta galyndysy ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Russiýa, Beýik Britaniýa, BAE, Şweýsariýa, Türkiýe, Malta, Gyrgyzystan we beýlekiler. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 70 million 424 müň dollaryndan gowrak boldy.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin umumy bahasy 274 müň manatdan gowrak bolan azyklyk dänäni satyn aldylar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter