Resmi habarlar 18-nji Ýanwar | TDH
Resminamalar

Resmi habarlar 18-nji Ýanwar

опубликованно 18.01.2015 // 943 - просмотров
 

Türkmenistan bilen Moldowa Respublikasynyň arasyndaky söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-moldowa hökümetara toparynyň türkmen bölegi döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter