Resmi habarlar 2-nji Fewral | TDH
Resminamalar

Resmi habarlar 2-nji Fewral

опубликованно 02.02.2015 // 923 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Dörtguly Hojaýew Ahal welaýatynyň Baharly etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Hajygeldi Baýramdurdyýewiç Orjykow Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Awaza etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter