Resmi habarlar | TDH
Syýasat habarlary

Resmi habarlar

 

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen, içerki gullugyň podpolkownigi Röwşen Ýazmuhammedowiç Garajaýew Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen, kapitan Beggeldi Hüseinowiç Patjanow başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Arslan Kyýasowiç Aýnazarow saglyk ýagdaýy sebäpli, Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter