Türkmenistanyň Prezidenti Malaýziýanyň Premýer-ministrini gutlady | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti Malaýziýanyň Premýer-ministrini gutlady

опубликованно 13.05.2018 // 1121 - просмотров
 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan jenap Mahathir Mohamadi Malaýziýanyň Premýer-ministri wezipesine girişmegi mynasybetli tüýs ýürekden gutlady.

“Ýurtlarymyzyň arasyndaky özara hormat goýmak, düşünişmek we ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýan dostlukly hem-de özara bähbitli gatnaşyklarymyzyň halklarymyzyň bähbidine mundan beýläk hem ösdüriljekdigine hem-de pugtalandyryljakdygyna berk ynanýaryn” diýip, milli Liderimiz gutlagynda belleýär.

Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, hormatly Prezidentimiz jenap Mahathir Mohamada berk jan saglyk, şahsy bagtyýarlyk we abadançylyk, Malaýziýanyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk, mundan beýläk-de öňe gitmegi we gülläp ösmegi arzuw etdi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter