Resmi habar 27-nji Iýul | TDH
Resminamalar

Resmi habar 27-nji Iýul

опубликованно 27.07.2015 // 937 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama bilen wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Aşgabat şäheriniň Arçabil etrabynyň häkimi Rejepalyýew Atamyrat Gurbandurdyýewiçe berk käýinç yglan edildi we ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmese, eýeleýän wezipesinden boşadyljakdygy oňa duýduryldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter