Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa | TDH
Prezidentiň poçtasy

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

опубликованно 19.05.2015 // 971 - просмотров
 

Siziň Alyhezretiňiz,

Ýurtlarymyzyň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, men hanym Maýa Hristowany Bolgariýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemek kararyna geldim.

Şunuň bilen baglylykda, Sizden ony mähirli kabul etmegiňizi we Bolgariýa Respublikasynyň adyndan aýdan ähli zatlaryna doly ynanmagyňyzy haýyş edýärin.

Rosen Plewneliýew,
Bolgariýa Respublikasynyň Prezidenti

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter