Türkmenistanyň Prezidenti Awtomobil ulaglary ministrine käýinç yglan etdi | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti Awtomobil ulaglary ministrine käýinç yglan etdi

опубликованно 19.02.2018 // 1571 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, wezipe borçlaryny göwnejaý ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Awtomobil ulaglary ministri Aýdogdyýew Maksat Toturbabaýewiçe käýinç yglan edildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter