Ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-müsür toparynyň düzümi tassyklanyldy | TDH
Syýasat habarlary

Ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-müsür toparynyň düzümi tassyklanyldy

 

Türkmenistan bilen Müsür Arap Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-müsür toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter