Hormatly Prezidentimiz wezipä bellemek hakynda Karara gol çekdi | TDH
Syýasat habarlary

Hormatly Prezidentimiz wezipä bellemek hakynda Karara gol çekdi

 

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen:

Magtymguly Baýramdurdyýew Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministriniň suw hojalygy we gurluşyk işleri boýunça orunbasary wezipesine;

Serdar Begmuhammedowiç Jelilow Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Ykdysadyýeti töwekgelçiliklerden goramak agentliginiň başlygy wezipesine bellenildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter