Döwlet Baştutanymyz Lebap welaýatynyň birnäçe etrap häkimlerini wezipeden boşatmak hakynda Karara gol çekdi | TDH
Syýasat habarlary

Döwlet Baştutanymyz Lebap welaýatynyň birnäçe etrap häkimlerini wezipeden boşatmak hakynda Karara gol çekdi

опубликованно 13.11.2017 // 1153 - просмотров
 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin

Lebap welaýatynyň Serdarabat etrabynyň häkimi Işankulyýew Intizar Baltakulyýewiçi;

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň häkimi Çaryýew Myrady;

Lebap welaýatynyň Galkynyş etrabynyň häkimi Kadyrow Bäşimguly Akçaýewiçi;

- eýeleýän wezipelerinden boşadyldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter