Döwlet Baştutany zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň orunbasaryny wezipesinden boşatdy | TDH
Syýasat habarlary

Döwlet Baştutany zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň orunbasaryny wezipesinden boşatdy

опубликованно 10.11.2017 // 1548 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Annamuhammedow Ahmet Ataýewiç işde goýberen düýpli kemçilikleri we ýolbaşçy wezipesi bilen bir ýere sygyşmaýan etmişi edendigi üçin, Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň orunbasary, Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň müdiriýetiniň başlygynyň orunbasary-Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň dolandyryjysy wezipelerinden boşadyldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter